1. apríla prišli do platnosti nové elektronické testy na vodičák, v ktorých sa každému uchádzačovi vygeneruje 40 náhodných otázok. Na úspešnosť absolvovania má každý 30 minút, pričom je potrebné mať aspoň 90 % úspešnosť, z celkového počtu bodov 100. Každá otázka je ohodnotená bodmi 1 až 4, pričom z troch ponúknutých odpovedí je len jedna správna. Výhodou elektronických testov je rýchle vyhodnotenie a možnosť otestovať sa má každý, a to bez ohľadu na to, či na kurz ešte len chodí alebo má vodičák 10 rokov. Otestujte svoje znalosti v našom kvíze s 10 náhodne vybratými otázkami.

Hĺbka hlavných drážok pneumatiky nemôže byť menšia ako
A) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií okrem kategórie L1e
B) 1,2 mm na vozidlách kategórie L1e
C) 1,6 mm na vozidlách všetkých kategórií.

Správne!

Nesprávne :(

Táto dopravná značka
A) označuje kraj, okres, časť obce, most a podobne,
B) označuje koniec okresu,
C) informuje o názve najbližšej križovatky.

Správne!

Nesprávne :(

Držiteľ vodičského preukazu je povinný
A) oznámiť orgánu Policajného zboru do 14 dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu,
B) oznámiť orgánu Policajného zboru do 30 dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu,
C) oznámiť orgánu Policajného zboru do 7 dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu.

Správne!

Nesprávne :(

Vodič červeného vozidla
A) má prednosť pred vodičom modrého vozidla, pretože prichádza sprava,
B) musí dať prednosť vodičovi modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde,
C) musí dať prednosť vodičovi modrého vozidla, pretože prichádza zľava.

Správne!

Nesprávne :(

Ak svieti táto kontrolka upozorňuje na
A) poruchu alternátora alebo systému dobíjania,
B) poruchu brzdového systému,
C) nefunkčné stretávacie svetlomety.

Správne!

Nesprávne :(

Vodič nesmie predchádzať
A) pri jazde cez križovatku; to neplatí pri predchádzaní zvláštneho motorového vozidla a bicykla,
B) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pre predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,
C) na moste.

Správne!

Nesprávne :(

Ako posledné prejde cez križovatku
A) modré vozidlo,
B) vaše vozidlo,
C) zelené vozidlo.

Správne!

Nesprávne :(

Účastník dopravnej nehody je
A) len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila,
B) osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode,
C) prevádzkovateľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla.

Správne!

Nesprávne :(

Ako prvé prejde cez križovatku
A) červené vozidlo,
B) zelené vozidlo,
C) vaše vozidlo.

Správne!

Nesprávne :(

Vodič nesmie
A) znížiť náhle rýchlosť jazdy za žiadnych okolností,
B) používať hanlivé gestá voči účastníkom cestnej premávky,
C) zastaviť vľavo na jednosmernej ceste.

Správne!

Nesprávne :(

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Otestujte svoje znalosti v teste

Počet správnych odpovedí: %%score%% (%%total%%)

%%description%%

%%description%%

Loading...