Čakajú vás skúšky v autoškole? Overte svoje znalosti v našom novom kvíze a zistite, či ste oprávnení viesť motorové vozidlo. Vybrali sme 10 teoretických otázok z testov (bez križovatiek), ktoré vás čakajú na skúške pri získaní vodičského oprávnenia skupiny B. 

1. Pre zvládnutie pretáčavého šmyku je potrebné
A: stlačiť pedál prevádzkovej brzdy
B: prudko pridať plyn a prudko stočiť volant proti smeru šmyku
C: ubrať plyn, stlačiť pedál spojky a zatočiť volantom tým smerom, ktorým sa vychýlila zadná časť vozidla (kontra). Ak sa šmyk vyrovná, tak vyrovnáme aj volant, aby sme nevyvolali šmyk na opačnú stranu.

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

2. Silná hmla okrem zníženej viditeľnosti spôsobuje
A: vlhkosť na povrchu vozovky a v zimných obdobiach aj poľadovicu
B: zníženie počtu pomaly idúcich vozidiel v cestnej premávke
C: koróziu a poruchy zapaľovania na vozidle

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

3. Ak vozidlo má protiblokovací brzdový systém ABS
A: nebrzdíme prerušovane
B: brzdíme prerušovane
C: musíme brzdiť krízovo

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

4. Rozdiel v činnosti štvordobého zážihového motora a vznetového motora je
A: zážihový motor nasáva palivo a vznetový motor nasáva zmes.
B: zážihový motor nasáva vzduch a palivo (benzín) sa do valcov vstrekuje dýzou alebo nasáva zmes benzínu a vzduchu, kým vznetový motor vždy nasáva čistý vzduch.
C: zážihový motor nasáva vždy len čistý vzduch, pričom palivo je do valcov vstreknuté dýzou a vznetový motor nasáva vždy len zmes.

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

5. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije ako spojnica lano
A: nesmie byť kratšie ako 2,5 m a dlhšie ako 6 m.
B: nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m.
C: jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m.

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

6. Vodič ide za dlhým vozidlom a približujú sa ku križovatke. Dlhé vozidlo dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ale začne vybočovať v smere opačnom, ako dáva znamenie o zmene smeru. Čo by mal vodič idúci za dlhým vozidlom urobiť?
A: Uviesť do činnosti svetelné výstražné znamenie, aby si vodič dlhého vozidla uvedomil, že použil nesprávne znamenie o zmene smeru jazdy.
B: Predísť dlhé vozidlo, aby sa z tejto situácie dostal čo najskôr.
C: Mal by zachovať dostatočný odstup od dlhého vozidla a musí byť pripravený zastaviť vozidlo.

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

7. Súčiniteľ odporu valenia so zvyšujúcou rýchlosťou jazdy
A: klesá
B: stúpa
C: nemení sa

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

8. Najväčší vplyv na predĺženie brzdnej dráhy na mokrej vozovke majú pneumatiky, ktoré sú
A: nadmerne opotrebované
B: podhustené
C: prehustené

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

9. Vodič nesmie zastaviť a stáť
A: v obci na križovatke tvaru „T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.
B: na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred hranicou križovatky a 10 m za ňou.
C: na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou.

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

10. Pneumatiky nemôžu mať na svojom vonkajšom obvode, najmä v oblasti behúňa, bočnice a pätky pneumatiky
A: trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú.
B: trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie nie je závadou.
C: trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie nie je závadou.

Správne! 🙂

Nesprávne. 🙁

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Dostali by ste vodičský preukaz?

Počet správnych odpovedí: %%score%% (%%total%%)

%%description%%

%%description%%

Loading...